Phí sang tên Sổ đỏ 2022: Mức nộp, hạn nộp và cách nộp

Quy định về Phí sang tên Sổ đỏ 2022: Để an toàn cho khách hàng trong việc sang tên, trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cùng tham khảo về quy trình sang tên sổ đỏ, chi phí, thủ tục dưới đây tổng hợp những điều cần lưu ý và thực hiện đúng:

Bao gồm Phí, lệ phí sang tên Sổ đỏ gồm lệ phí trước bạ, điều này phí thẩm định hồ sơ và lệ phí làm bìa sổ (nếu có). Bởi vì với thuế thu nhập cá nhân thì các khoản phí, lệ phí khi sang tên khi đó thường thấp hơn nhiều theo Baobongda.org

1. Tổng hợp những loại phí, lệ phí phải nộp khi sang tên

* Lệ phí trước bạ là gì

Căn cứ Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, bao gồm tổ chức, cá nhân khi sing up quyền sở hữu nhà ở, bởi vì quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ.

* Phí thẩm định hồ sơ là gì

– Do HĐND các tỉnh, khi mà cấu thành quy định:

Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định ở đây gồm các phí thẩm định hồ sơ khi sang tên nhà đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trực thuộc (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nên vì vậy mức thu giữa các tỉnh, thành sẽ khác nhau.

– Mức thu: Giữa các tỉnh dao động từ 500.000 đồng – 05 triệu đồng (đa số thông thường từ 500.000 đồng đến 02 triệu đồng)

* Lệ phí cấp quy định Giấy chứng nhận (lệ phí làm bìa mới)

– Bởi vì khi sang tên nhà đất nếu người nhận cần chuyển nhượng, hay là nhận tặng cho theo yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận mới khi đó sẽ phải nộp khoản lệ phí này.

– Mức thu: Mặc dù các tỉnh thành thu khác nhau nhưng tất cả đều thu dưới 100.000 đồng/lần/giấy.

Phí sang tên Sổ đỏ 2022: Mức nộp, hạn nộp và cách nộp

 Mức thu lệ phí trước bạ bao nhiêu

Căn cứ Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, theo như tính toán thì lệ phí trước bạ khi sang tên Giấy chứng nhận được tính theo từng trường hợp cụ thể như dưới đây:

Trường hợp 1: Đối với các trường hợp giá nhà, đất trong hợp đồng cao hơn giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh quy định thì tính như sau:

Phương pháp tính: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Tổng số tiền ghi trong hợp đồng

Trường hợp 2: Đối với các trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà bằng hoặc có thể là thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành

* Cách tính lệ phí trước bạ khi sing up quyền sử dụng đất

Công thức tính: Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 01m2 tại bảng giá đất)

* Ta có cách tính lệ phí trước bạ khi sing up quyền sở hữu nhà ở

Trường hợp khi nào được miễn lệ phí trước bạ?

Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP điều này được quy định trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên nhà đất quy định như sau:

“Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Các trường hợp Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, hoặc là mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, hoặc trường hợp bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, hay là cả chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước đặc biệt có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đó quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”.

Như vậy, theo như trường hợp trên chị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ anh trai ruột sẽ không được miễn lệ phí trước bạ.

Đối tượng ai phải nộp lệ phí trước bạ?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, quy định người sing up quyền sở hữu, đối với quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ. Nói cách khác, quy định là người nhận chuyển nhượng, hoặc là nhận tặng cho phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp giữa 2 bên có thỏa thuận khác.

 Được miễn lệ phí trước bạ khi mà vẫn phải kê khai

Trường hợp nếu như bạn thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ thì khi đó người được miễn vẫn phải kê khai để Nhà nước quản lý. Căn cứ vào Nội dung này được quy định rõ tại các trường hợp khi mà không phải nộp hồ sơ khai thuế tại quy định khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể:

“Quy định với người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp quy định sau đây:

Cơ bản với các cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật điều này về thuế thu nhập cá nhân và được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế như sau: trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.…”.”

2. Hạn nộp, cách nộp hồ sơ, quy định hạn nộp lệ phí trước bạ

* Thông tin về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Thời hạn nộp hồ sơ quy định khi khai lệ phí trước bạ cùng với thời điểm thực hiện thủ tục sing up sang tên.

* Hạn nộp lệ phí trước bạ như sau

Bởi vì căn cứ khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ta có các thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, điều này kể từ ngày ban hành thông báo, cơ bản trừ trường hợp người nộp thuế được ghi nợ lệ phí  trước bạ.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ như sau

Căn cứ Phụ lục I ta có các ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, bởi hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi sang tên nhà đất gồm:

– Thứ 1: Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ.

– Thứ 2: Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), do đó trừ trường hợp nộp bản chính.

– Thứ 3: Bản sao Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

– Thứ 4: Bản sao hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, giấy tờ hợp pháp về thừa kế.

Thủ tục khai, điều này nộp lệ phí trước bạ

Trên đây là quy định về phí, bởi vì lệ phí sang tên Sổ đỏ như cách tính, mức thu, hồ sơ, hạn nộp.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Phí, lệ phí, thuế sang tên sổ đỏ khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đa phần đối với những khách hàng có nhu cầu làm sổ đỏ nhanh, thời gian thực hiện cũng sẽ được rút ngắn để đảm bảo không lỡ việc của bạn.

Bài liên quan