Điều kiện tách thửa đất thổ cư mới nhất 2022

Muốn tách thửa đất thổ cư chắc chắn là ngoài điều kiện về diện tích tối thiểu và quan trọng là phải đáp ứng các điều kiện khác. Dưới đây bài viết chia sẻ về các điều kiện tách thửa đất thổ cư mới nhất.

1. Giải thích trường hợp tách thửa đất thổ cư

Bởi vì với mỗi diện tích tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và bên cạnh các thửa đất còn lại sau khi tách thửa quy định không được nhỏ hơn (đối với diện tích tối thiểu không tính phần chỉ giới xây dựng, mà còn là hành lang an toàn giao thông… nếu có);

–  Trường hợp nếu nhưa tách thửa tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề khi đó để tạo thành thửa đất mới lúc này có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì khi đó được phép tách thửa.

– Đất thổ cư thuộc khu vực đô thị gồm: Phường, thị trấn.

– Cũng bởi quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của mỗi tỉnh, hoặc là với các thành phố là khác nhau. Tuy nhiên, nhằm xu hướng diện tích được phép tách thửa thì quy địnhcàng về sau càng nhỏ đi (Quyết định mới thường quy định đối với các diện tích được phép tách thửa yêu cầu phải nhỏ hơn – Quyết định cũ).

Điều kiện tách thửa đất thổ cư mới nhất 2022

2. Điều kiện quy định với việc tách thửa đất thổ cư là gì?

Nguyên nhân là căn cứ vào Điều 188 Luật Đất đai 2013 dựa vào điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, lúc này để thực hiện thủ tục tách thửa đất thổ cư một cách hợp pháp theo quy định đó thì thửa đất nông nghiệp đó phải đáp ứng được các điều kiện tiên quyết sau đây:

2.1. Mảnh đất phải có giấy chứng nhận

Đối với các thửa đất thổ cư phải có giấy chứng nhận hoặc là quy định với quyền sử dụng đất và đặc biệt là các quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất. Bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có thể là quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đã được chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, hoặc là quyền sở hữu nhà ở, bên canh khối tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quy định quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

2.2. Đặc biệt là không có tranh chấp

Đối với các thửa đất thổ cư yêu cầu là không có tranh chấp. Bởi vì nếu đất đang tranh chấp thì không thể đưa vào tham gia giao dịch được, lúc này điều kiện là cần giải quyết xong tranh chấp. Nguyên nhân bởi lúc đó không xác định được quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản.

2.3. Quy định về việc không bị kê biên

Yêu cầu điều kiện tiếp theo là thửa đất thổ cư không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Bởi vì khi  bị kê biên để thi hành án tức là lúc này đã xác định được tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt cho nghĩa vụ nào đó và phải xử lý sau khi có bản án, điều này dựa vào quyết định có hiệu lực của Tòa án.

2.4. Mảnh đất đang trong thời hạn sử dụng đất

Nếu như các thửa đất thổ cư đang trong thời hạn sử dụng đất. Nguyên nhân vì pháp luật quy định về thời hạn cụ thể đối với một số loại đất khác nhau và khi đó bạn chỉ được thực hiện giao dịch dân sự khi đất còn đang trong thời hạn được phép trên sổ.

2.5. Đặc biệt là không bị thu hồi

Ngay cả đối với các thửa đất thổ cư không có thông báo hay quyết định thu hồi đặc biệt là đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bởi vì việc có thông báo hay quyết định thu hồi đất lúc này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và đất lúc này chưa ổn định hoặc là không được phép thực hiện tách sổ để giữ nguyên hiện trạng.

2.6. Yêu cầu thuộc trường hợp được tách thửa

Đối với loại hình thửa đất thổ cư không thuộc các trường hợp không được tách thửa điều này theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân là với sự khác biệt trong việc quy định về các trường hợp không được tách thửa quy định theo luật đất tại mỗi tỉnh là khác nhau.

Bởi vì với việc quy định cho Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền quyết định về điều kiện khi đócũng như các trường hợp không được tách thửa đất là hoàn toàn hợp lý, nguyên nhân cũng bởi vì mỗi tỉnh có những điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội cũng như mục tiêu phát triển, quy hoạch đất đai là khác nhau, nên điều kiện của tình này không thể áp dụng cho tỉnh kia được.

2.7. Yêu cầu không có vi phạm pháp luật đất đai

Trong quá trình sử dụng đất, cần chắc chắn rằng người sử dụng thửa đất thổ cư không vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.

Bởi vì yêu cầu các vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 như: Ví như việc sử dụng đất không đúng mục đích và cũng đã được Nhà nước giao, cho thuê, hoặc là đã được công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;….

2.8. Về việc đảm bảo diện tích được tách thửa

Thửa đất mới được hình thành do tách thửa đất thổ cư phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương đó.

Như vậy, trên đây là những điều kiện để được tách thửa mà mỗi chúng ta cần nắm rõ để tránh mất thời gian làm thủ tục xin tách thửa.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi chia sẻ về các điều kiện cũng như hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa đất thổ cư. Chúc các bạn giao dịch thành công.

Bài liên quan