Quy định Sang tên Sổ đỏ 2022 về các mốc thời gian thủ tục

Quy định về Sang tên Sổ đỏ là thủ tục phải thực hiện khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất. Bởi vì với việc chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi mà điều này chỉ có hiệu lực khi sing up biến động và đặc biệt được cơ quan sing up đất đai sing up vào sổ địa chính. Khi sang tên sổ đỏ, lúc đó người dân cần nắm rõ các mốc thời gian cụ thể để thực hiện cho đúng thời hạn mà khi đó pháp luật quy định với baobongda.org

1. Sang tên Sổ đỏ là gì?

Quy định khi sang tên Sổ đỏ đây chính xác là cách gọi của người dân điều này để chỉ thủ tục sing up biến động khi chuyển nhượng, điều này nhằm tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), nếu như quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (đối với người có đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

Kết quả sang tên Giấy chứng nhận đối với luật đất đai của người (Sổ đỏ, Sổ hồng) được thể hiện qua một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu như người nhận chuyển nhượng, hoặc trường hợp bạn nhận tặng cho nhà đất được cấp Giấy chứng nhận mới đứng tên mình.

Trường hợp 2: Nếu như người nhận chuyển nhượng, hoặc là nhận tặng cho nhà đất không được cấp Giấy chứng nhận mới.

Khi đó nếu không được cấp Giấy chứng nhận mới, đối với thông tin chuyển nhượng, hoặc là tặng cho nhà đất được thể hiện tại trang 3, trang 4 của Giấy chứng nhận. Bởi vì, khi đó người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất vẫn có đầy đủ quyền.

Đối với việc sang tên là thủ tục bắt buộc để nhà nước quản lý. Quy định nội dung này được nói rõ tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 như sau:

Quy định Sang tên Sổ đỏ 2022 về các mốc thời gian thủ tục

“Sing up đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; sing up quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”.

Ngoài ra, quy định bắt buộc còn thể hiện bằng việc xử phạt vi phạm hành chính nếu không thực hiện (được trình bày ở phần sau).

Khi sang tên sổ đỏ, lúc này thì người dân cần nắm rõ các mốc thời gian điều đó để thực hiện cho đúng thời hạn mà pháp luật quy định.

 

Bài liên quan