Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022 mà hộ gia đình cần biết để có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thuận lợi hơn tham khảo nội dung baobongda.org dưới đây:

Quy định đối với hộ gia đình sử dụng đất là gì?

Theo luật 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định một người là thành viên của hộ gia đình sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

 • Thứ nhất có quan hệ hôn nhân, huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng.
 • Thứ 2: Đang sống chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, với việc công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất.
 • Điều kiện thứ 3: Có quyền sử dụng đất chung.

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quy định với các điều 188 Luật đất đai 2013 ghi nhận trường hợp với những điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Quy định phải có có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp người chuyển nhượng là người nước ngoài, hoặc là với người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng do được nhận thừa kế và đối với các trường hợp nhận thừa kế uy định tại khoản 1 điều 168)
 • Trường hợp đối với đất không có tranh chấp
 • Hoặc là với quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Đối với trong thời hạn sử dụng đất

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2022

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bên cạnh đó, đối với các hộ gia đình chuyển nhượng đất về việc trong một số trường hợp đặc biệt sau cần phải đảm bảo một số điều kiện bổ sung quy định như:

 • Đối với các hộ gia đình đang sinh sống xen kẽ đặc biệt là trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, quy định với phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng đến nay chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì lúc này chỉ được chuyển nhượng, hoặc là tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, và cả với nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
 • Đối với hộ gia đình được nhà nước giao đất ở, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực và cả rừng phòng hộ điều này chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, hoặc là với đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, quy định cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

Hộ gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được quy định Nhà nước giao đất trong danh sách theo chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ được chuyển nhượng, hay là tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm điều này kể từ ngày có quyết định bàn giao đất khi mà Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận mặc dù là không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, đối với phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động

Trình tự và các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hồ sơ quy định cụ thể như sau

Về căn bản,quy định là với một hồ sơ để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình cần có:

 • Bao gồm phiếu yêu cầu công chứng
 • Và cả các hợp đồng chuyển nhượng (dự thảo, nếu có)
 • Bao gồm chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bên
 • Bao gồm cả bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục công chứng, và việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng

Khi đó thì với hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng đặc biệt là trên địa bàn tỉnh nơi có đất yêu cầu công chứng khi làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi đó hai bên đến văn phòng công chứng và tiến hành thành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng chứng hợp đồng.

Thủ tục sing up về việc biến động tại cơ quan sing up đất đai

Bước 1: Trước tiên bạn nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp theo với cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 • Điều này là với cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi bạn ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả.
 • Về việc trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
 • Quy định với thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, điều này hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc bên cạnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Bạn cần kiểm tra hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ

 • Quy định với trong thời hạn 04 ngày làm việc, về văn phòng Sing up quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc đối với Phòng Tài nguyên và quy định với môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện thì thực hiện khi mà bạn cần gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và khi đó đươc thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp theo quy định.
 • Nghĩa vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì nhiệm vụ Cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Còn lại nếu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng đất yêu cầu cần nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, hoặc là với Văn phòng Sing up quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT nhiệm vụ xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Nếu như trong thời hạn 03 ngày làm việc, thì các Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Yêu cầu trong thời gian 01 ngày làm việc, nhiệm vụ Văn phòng Sing up quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT thực hiện chỉnh lý, khi đó cần cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và lúc này yêu cầu gửi kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người sử dụng đất.
 • Về việc xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 4: Nhận lại giấy tờ: Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.

Thủ tục kê khai thuế trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, người nộp thuế tiến hành nộp thuế.

Thuế, lệ phí theo trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lệ phí trước bạ quy định:

 • Đối với tiền nộp đất = (diện tích đất) × (giá đất) × (lệ phí)
 • Bao gồm tiền nộp nhà = (diện tích nhà) × (cấp nhà) × (lệ phí)

Thuế thu nhập cá nhân = 2% × (giá chuyển nhượng)

Các chi phí khác:

 • Đối với phí công chứng
 • Bao gồm cả phí đo đạc địa chính
 • Tất cả lệ phí sing up biến động đất đai
 • Với các lệ phí cấp sổ mới

Trên đây là những nội dung về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình chúng tôi chia sẻ.

Bài liên quan