Quy định thuế chuyển quyền sử dụng đất 2022

Quy định việc đóng các loại thuế chuyển quyền sử dụng đất 2022. Bài viết này chúng tôi xin được hỗ trợ tư vấn các loại thuế, lệ phí cần phải nộp khi bạn cần thực hiện giao dịch dưới các hình thức như mua bán, và cả việc tặng cho còn gọi là thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Thứ nhất: Thuế chuyển quyền sử dụng đất khi Mua bán

1. Quy định về các loại thuế chuyển quyền sử dụng đất:

(Điều này đã được bãi bỏ sau khi Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 nơi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009)

Quy định về tiền nộp = (Diện tích đất) x Giá đất x (Thuế suất)

– Quy định đối với diện tích đất tính bằng m2

– Đối với giá đất theo bảng giá

– Quy định về thuế suất: 2% đối với đất nông nghiệp, 4% đối với đất ở

2. Luật đối với các lệ phí trước bạ:

Bao gồm tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Ở đây gồm Tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp nhà) x (Lệ phí)

– Đối với diện tích đất tính bằng m2

– Đối với giá đất theo bảng giá

– Bao gồm Lệ phí 0,5%

Quy định thuế chuyển quyền sử dụng đất 2022

3.Thuế thu nhập cá nhân

Ở đây quy định theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đối với Luật thuế thu nhập cá nhân

Điều này bao gồm thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% bao gồm trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

4. Các chi phí khác liên quan thuế nhà đất khi chuyển quyền sử dụng:

– Đối với phí công chứng:

+ Điều này phụ thuộc vào diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối với các tài sản trên đất x khung giá nhà nước quy định đối với mỗi loại đất. Ở đây bao gồm cấc khung giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh, và đối với thành phố ban hàng hàng năm.

– Các chi phí đo đất làm sổ đỏ, ở đây còn gọi là phí đo đạc địa chính:

+ Khi đó dao động khoảng 1 triệu đến hai triệu đồng/ hồ sơ. Lưu ý, bởi vì đơn vị đo đạc địa chính có thể là đơn vị tư nhân, điều này không nhất thiết phải là chuyên viên cơ quan hành chính nhà nước.

– Đối với các lệ phí sing up biến động đất đai:

+ Điều này là do Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố quy định, đa số thông thường khoảng trên dưới 1.000.000đ (một triệu VNĐ)

– Đối với lệ phí cấp đổi sổ mới:

+ Điều này do Ủy ban nhân dân tỉnh/ Thành phố quy định

Thứ hai: Quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản tặng cho

1. Quy định đối với thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Cách tính: Tiền nộp = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Thuế suất)

– Đa phần đối với diện tích đất tính bằng m2

– Điều này áp dụng khi đó giá đất theo bảng giá được Ủy ban nhân dân tỉnh, và điều này đối với thành phố ban hàng hàng năm.

– Đặc biệt là quy định về thuế suất: 4% đối với người cho, 1% đối với người nhận

2. Lệ phí trước bạ như nào:

Cách tính về tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Cách tình tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp Nhà) x (Lệ Phí)

– Đối với diện tích đất tính bằng m2

– Cách tính về giá đất theo bảng giá

– Quy định về lệ phí 0,5%

3. Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Quy định về tiền nộp bằng : Tổng giá trị Bất Động Sản (trên 10 triệu) x 10%

a. Đối với các trường hợp miễn, giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất(Điều này bao gồm các trường hợp này đã được bãi bỏ đặc biệt là sau khi Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 khi mà có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009)

b. Quy định về trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

Bạn cần tham khảo Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ:

– Đối với luật Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Quy định về Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con – nuôi; hoặc là cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; hoặc là ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; bên cạnh anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bên cạnh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như nào.

– Đối với nhà ở của hộ gia đình, bao gồm các cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển và đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở.

– Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; Đối với nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, hoặc là phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; các loại hình nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội quy định với các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

c. Quy định với trường hợp không phải nộp thuế thu nhâp cá nhân: 

Căn cứ theo Điều 4, khi đó thì luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 điều này áp dụng cho Bất động sản thì:

– Quy định với chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; bên cạnh cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; hoặc là với cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, quy định mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; hoặc là ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, đối với bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

– Đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và quy định với tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân điều này chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

– Quy định về việc nhận thừa kế, hoặc là quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, hoặc là đối với mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, hoặc là bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Lưu ý: Quy định là người dân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng hay hỏi về “thuế đất” hay “thuế chuyển quyền sử dụng đất”….đối với những từ này được hiểu cho đúng điều này phải là thuế “chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”

Bài liên quan