Lưu ý chuyển nhượng đất nông nghiệp một số quy định mới 2022

Chuyển nhượng đất nông nghiệp một số quy định mới 2022. Tư vấn về các thủ tục mua bán đất nông nghiệp của hộ gia đình theo quy định mới với baobongda.org

Điều kiện về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (Luật Đất đai), quy định với người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Bạn cần có đầy đủ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Điều kiện bao gồm đất không có tranh chấp.
 • Đối với các quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Quy định là trong thời hạn sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất điều này bắt buộc phải sing up tại cơ quan sing up đất đai và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm sing up vào sổ địa chính tại nơi cư trú.

Quy định về trường hợp hạn chế, và trường hợp cấm chuyển nhượng đất nông nghiệp

✔  Quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 191 Đối Với Luật Đất đai quy định các trường hợp dưới đây không được nhận chuyển quyền đất nông nghiệp bao gồm:

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân mặc dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp điều này không được nhận chuyển nhượng, hoặc là nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Đặc biệt là hộ gia đình, ngay cả với các cá nhân không được nhận chuyển nhượng, hoặc là nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, ngay cả với đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ. Hoặc là trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, quy định với phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, bên cạnh sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Lưu ý chuyển nhượng đất nông nghiệp một số quy định mới 2022

✔  Theo Điều 130 Luật Đất đai và đối với việc quy định chi tiết tại Điều 44 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Khi đó hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, quy định đối với đất trồng cây lâu năm, hoặc có thể đất rừng sản xuất là rừng trồng của mỗi hộ gia đình, hoặc là cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với hình thức nhận chuyển nhượng bao gồm như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm: Quy định không quá 30 héc ta đối với các tỉnh, và đối với thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và về các khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Mặc dù không quá 20 héc ta đối với các tỉnh, đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.
 • Đối với đất trồng cây lâu năm: Mặc dù không quá 100 héc ta đối với các xã, hoặc là phường, thị trấn ở đồng bằng; Và đặc biệt là không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, và các tỉnh miền núi.
 • Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng: Trong nội dung quy định không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, hoặc là thị trấn ở đồng bằng; Đặc biệt là không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
 • Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp: Hai bên chuyển nhượng và điều kiện cần nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất yêu cầu hoặc là với công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) gồm:
  • Đầu tiên là gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);
  • Tiếp theo là các dự thảo hợp đồng (nếu có);
  • Hoặc là bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Các bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Hoặc là đối với bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng đa phần mà pháp luật quy định phải có.

  Có địa phương, hoặc là các tổ chức công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khi đó thì người yêu cầu công chứng phải nộp kết quả thẩm định, hoặc là đo đạc trên thực địa đối với thửa đất sẽ chuyển nhượng được do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp.

  Các bước thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp như sau

  Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định chặt chẽ tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

  ✔  Quy định với người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng. Đa phần với trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất điều này thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng sing up đất đai khi mà thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất về việc trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

  ✔  Tiếp theo, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết có chứng nhận của tổ chức công chứng, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ sing up biến động quyền sử dụng đất, sang tên chuyển chủ tại Văn phòng sing up quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ gồm: Đơn xin sing up biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu); Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên chuyển nhượng; Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng).

  ✔  Đối với văn phòng sing up đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

  – Bước đầu: Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  – TIếp theo: Bạn cần xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  ✔  Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với các quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

  – Chỉnh lý, đối với việc cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Căn cắn theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục hành chính sing up, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày.

  Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan