Tách thửa đất nông nghiệp, thủ tục, diện tích đất tối thiểu

Thủ tục và diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là gì? Điều kiện được quyền tách thửa đối với đất nông nghiệp như thế nào? Cùng baobongda.org tìm hiểu điều đó trong bài viết dưới đây.

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa với các loại đất nông nghiệp:

Đối với mỗi thửa đất cấp sổ đỏ hay tách thửa phải có diện tích nhất định và khi đó ở mỗi địa phương có quy định khác nhau dựa trên điều kiện quỹ đất, và cả với việc phát triển kinh tế và quy hoạch xây dựng, khi mà sử dụng đất tại từng địa phương.

Đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi đó có thẩm quyền quy định hạn mức đất giao và với việc diện tích tối thiểu tách thửa diện tích đất nông nghiệp, và cả với đất thổ cư. Vì mỗi địa phương mặc dù là có sự khác nhau về diện tích đất tối thiểu cấp sổ đỏ hoặc là các diện tích tối thiểu khi tách thửa đất điều này nên khi có thay đổi UBND sẽ ban hành tất cả các quy định để người dân nắm rõ.

Ví dụ 1:  Quy định về diện tích đất nông nghiệp đối với việc tách thửa Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa lúc này đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre cụ thể như sau: Khi mà diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và đặc biệt thì thửa đất còn lại sau khi trừ hành lang an toàn bảo vệ công trình công cộng: Đối với những địa phương tại các Phường là khu vực quy hoăc đất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu tách thửa quy định với đất nông nghiệp là 100m2; tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp là 300m2. Đối với địa phương tại các thị trấn diện tích đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa tại các khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp là 200m2, cũng là tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp là 300m2. Còn lại thì các địa phương tại các xã diện tích đất nông nghiệp tối thiểu tách thửa yêu cầu tại các khu vưc quy hoạch đất phi nông nghiệp là 300m2, và cũng tại các khu vực quy hoạch đất nông nghiệp 500m2.

Tách thửa đất nông nghiệp, thủ tục, diện tích đất tối thiểu

Ví dụ 2:  Về diện tích đất nông nghiệp tối thiểu dùng để tách thửa của tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND khi đó thì các thửa đất nông nghiệp được hình thành mới đó chính từ việc tách thửa và thửa đất sau khi tách phải đảm bảo về mặt diện tích tối thiểu như sau:

Tại các địa phương quy định thì tại Khu vực đô thị khi đó diện tích đất nông nghiệp tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm (gồm cả loại đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), và cả đất nuôi trồng thủy sản là 700m2, đất trồng cây lâu năm, hoặc là đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 300m2.

Tại các địa phương tại khu vực nông thôn thì diện tích đất nông nghiệp tách thửa đối đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản là 1.000m2, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 500m2.

Trình tự thủ tục để tách thửa đất nông nghiệp:

Đối với những người sở hữu đất có mong muốn được tách thửa đất khi đó cần phải tiến hành đầy đủ các thủ tục đã được quy định rõ tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP bạn cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa. Bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết được ghi rõ quy định trong mẫu hiện hành gồm có:

– Thứ nhất: Đơn xin tách thửa

– Tiếp theo là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

– Thứ 3: Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, bao gồm cả tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc có cả của nhóm người sử dụng đất, về việc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với dân văn phòng đăng kí đất đai thì tiếp theo sau khi nhận hồ sơ xin tách thửa lúc này sẽ có trách nhiệm thực hiện các công việc: Công việc cụ thể như đo đạc địa chính dùng để chia tách thửa đất. Tiếp theo sau khi hoàn tất đo đạc địa chính và khi  có kết quả sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Tất cả các bộ hồ sơ bao gồm: Có cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là quyền sở hữu nhà ở và bao gồm cả tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với toàn bộ các thửa đất mới tách thửa. Vì vậy thì văn phòng sing up đất đai hoàn thiện hồ sơ nguyên căn bằng việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, đối với các cơ sở dữ liệu đất đai. Tiếp đến, bạn cần sẽ tiến hành trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên cạnh là quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định cho người được cấp. Trong trường nếu như bạn hợp nộp tại cấp xã thì sẽ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã khi đó dùng để trao cho người sử dụng đất xin tách thửa.

Trong trường hợp nếu như mảnh đất đang được xin tách thửa do chuyển quyền sử dụng hoặc có thể là do giải quyết tranh chấp : đấu giá, khiếu nại,  tố cáo… (tên thường gọi là chuyển quyền) thì lúc này văn phòng đăng kí đất đai phải làm các thủ tục: Thứ nhất trước tiên là cần đo đạc địa chính để chia tách thửa với các thửa đất nông nghiệp sau đó tiến hành làm đầy đủ thủ tục sing up biến động theo quy định tại Nghị định này được đối với phần diện tích chuyển quyền. Đa số thời gian giải quyết hồ sơ theo đúng điểm Đ, khoản 2, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  thường áp dụng không quá 20 ngày.

Như vậy, đối với các quy định về việc cần tách thửa đối với các loại đất nông nghiệp việc này chỉ khi đáp ứng các quy định nêu trên thì lúc đó thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu mới đủ điều kiện về việc cấp Giấy chứng nhận.

Bài liên quan